Šis privatumo politikos dokumentas nustato Jetcasino.lt priežiūros ir tvarkymo principus, siekiant patikimai apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją. Mes privalome užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų tinkamai naudojami ir saugomi, vadovaujantis visais galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais.

Šiame dokumente aprašome:

Jums suteiktos informacijos rinkimas

Prieš Jums suteikiant prieigą prie mūsų paslaugų, mes gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją:

  • Vardas ir pavardė
  • El. pašto adresas
  • Telefonas
  • Adresas

Mes renkame Jūsų asmeninę informaciją tik tuo tikslu, kad galėtume efektyviai paslaugoti ir bendrauti su Jumis. Jūsų duomenis gali būti naudojami šiais tikslais: informacinių pranešimų siuntimui, atsiliepimų gavimui, apdorojant mokėjimus ir teikiant paslaugas.

Informacijos saugojimas

Mes dedame visas reikiamas pastangas užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Jūsų duomenys saugomi saugiuose duomenų serveriuose, kurie yra apsaugoti nuo neteisėto prieigos, naudojant saugias technologijas ir procedūras.

Mes taip pat taikome papildomus saugumo priemones, pvz., šifravimą ir dviejų veiksnių autentifikaciją, norėdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėto priėmimo arba atskleidimo.

Informacijos perdavimas trečiosioms šalims

Mes griežtai saugome ir neparduodame Jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, vartodami ją tik ribotais tikslais, susijusiais su teikiamomis paslaugomis. Tačiau tam tikromis sąlygomis mes galime perduoti Jūsų duomenis mūsų paslaugų teikėjams ar partneriams, kurie padeda mums vykdyti mūsų veiklą.

  • Tokiu atveju, mes pasirašome sutartis su šiais tiekėjais ar partneriais, kurios reikalauja, kad Jie užtikrintų Jūsų duomenų saugumą ir naudotų juos tik įstatymais nustatytais tikslais.
  • Taip pat galime perduoti Jūsų duomenis, jei to reikalauja teisė aktai, reguliavimo institucijos ar teisminio proceso nutarimas.